poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Chodnik w Antoniewie

Nazwa projektu: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00’’

Produkty projektu: W ramach projektu powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 514 mb oraz chodnik o długości 422 mb, który jest kontynuacją powstałego w 2016 roku. Chodnik powstał po południowej stronie drogi z kostki betonowej. Została również wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowano zjazdy na posesję.

Okres realizacji projektu: 2017

Wartość całkowita projektu: 617 120, 41 zł

Udział środków: Urząd Marszałkowski: 565 500, 15 zł

facebook
youtube
instagram