wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
  • green

Droga Macikowo-Sitno

Inwestycja pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo- granica gminy Sitno" realizowana była w dwóch etapach. Łącznie przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 967 mb.
 
 Nazwa projektu:
Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo- granica gminy Sitno-etap I

Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Produkty projektu: W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 550 mb i szerokości 4 m, na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę, a następnie wykonano warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, wykonano poszerzenia, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe.

Okres realizacji projektu:2017

Wartość całkowita projektu: 255 000, 00 zł

Udział środków UE: 106 963,35 zł


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo- granica gminy Sitno-etap II

Produkty projektu: W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 417 mb i szerokości 4 m, na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę, a następnie wykonano warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, wykonano poszerzenia, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe.

Okres realizacji projektu:2017

Wartość całkowita projektu: 153 750,00 zł

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

facebook
youtube
instagram