sobota 29 Luty 2020
Imieniny: Lecha i Teofila
bip
  • green

Nieruchomość - Sokoligóra działka nr 273/2

Lokalizacja: Sokoligóra   

Nr działki: 273/2

Powierzchnia ha: 2431 m2

Przeznaczenie i dodatkowe informacje: Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Dla pierwotnej działki nr 273 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Cena wywoławcza: 39358,00 zł

facebook
youtube
instagram