poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Gospodarka komunalna - Lista aktualności

W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA #ZaczynamOdSiebie

Opublikowano: 10 maja 2019
Tegoroczna XIII edycja Dnia bez Śmiecenia odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. W ten sposób organizatorzy akcji zachęcają, aby każdy podjął proste działania, które ograniczą ilość odpadów trafiających na składowiska, lub co gorsza do środowiska.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok

Opublikowano: 30 kwietnia 2019
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 z późn. zm.). analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości...

Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

Opublikowano: 16 kwietnia 2019
Zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Recykling jest niezbędny!

Opublikowano: 14 stycznia 2019
Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Opublikowano: 07 stycznia 2019
Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości...

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Opublikowano: 14 grudnia 2018
Golub-Dobrzyń dnia 14.12.2018r.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 1.  Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Golub Dobrzyńul. Plac Tysiąclecia...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019r.

Opublikowano: 03 grudnia 2018
Przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów obowiązujące od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Golub-Dobrzyń

Opublikowano: 14 listopada 2018
Gmina Golub-Dobrzyń skorzystała z możliwości złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego ochrona przyrody 2018r. W ramach przedsięwzięcia pn.,,Zadrzewienia i zakrzewienia w Gminie Golub-Dobrzyń w celu poprawy ochrony przyrody i krajobrazu” w tym roku zasadziliśmy...

Projekt pn. „Gdy odpady segregujemy – kar nie otrzymujemy”

Opublikowano: 06 listopada 2018
W związku z projektem pn. „Gdy odpady segregujemy – kar nie otrzymujemy” powstał film w celu promocji dbania o środowisko oraz segregacji odpadów. Film pomaga mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń w podniesieniu świadomości oraz wiedzy na temat segregacji śmieci, jak i również ukazuje jakie mogą być...

CZYSTE POWIETRZE- w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

Opublikowano: 29 października 2018
Przypominamy, że w związku z programem „Czyste Powietrze”  trwa nabór wniosków w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, Koordynator programu: Pan Michał Pluciński, nr tel.: 56 62 12 300. Wnioski można składać do  31.12.2027r., zarówno w...

Spotkanie dot. programu Czyste Powietrze

Opublikowano: 08 października 2018
18 października 2018r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze.

100 lip na 100 lat Niepodległej Polski!

Opublikowano: 19 września 2018
W związku z tym, że nasza Gmina przystąpiła do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom pragniemy przypomnieć wszystkim pszczelarzom z terenu Gminy Golub-Dobrzyń o trwającej akcji 100 lip na 100 lat Niepodległej Polski. Wszystkich pszczelarzy zapraszamy do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń do Referatu...

Gmina Golub-Dobrzyń podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Opublikowano: 19 września 2018
31 sierpnia 2018 r. Gmina Golub-Dobrzyń podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację przedsięwzięcia pn. : ,,Gdy odpady w gminie segregujemy – kar nie otrzymujemy”. Na tą akcję otrzymaliśmy ponad 30 tys. złotych.Przedsięwzięcie to opiera się...

100 lip na 100 lat Niepodległej Polski!

Opublikowano: 01 września 2018
W tym roku obchodzimy 100-lecie Niepodległej Polski, aby jednocześnie uczcić tą wspaniałą rocznicę oraz to, że nasza gmina przystąpiła do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom i otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom pragniemy rozdać pszczelarzom z naszej gminy 100 lip na 100 lat Niepodległej...

Podziękowanie - Ekolaury Gminy Golub-Dobrzyń

Opublikowano: 05 czerwca 2018
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc przy organizacji Gali Ekolaurów Gminy Golub-Dobrzyń. Serdecznie dziękujemy za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli na których można polegać.

Strony

facebook
youtube
instagram