poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Dla rolników - Lista aktualności

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja

Opublikowano: 13 maja 2019
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie...

Punkt konsultacyjny dla rolników

Opublikowano: 29 kwietnia 2019
Do 15 maja trwa nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie, które składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Urząd Gminy Golub – Dobrzyń informuje, że w celu ułatwienia złożenia wniosków rolnikom z terenu Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Opublikowano: 29 kwietnia 2019
Uprzejmie informujemy, że w kasie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, w dniu 29 kwietnia 2019 r. w godzinach godz. 11:30-14:00 dokonywane będą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2019 r. wszystkim rolnikom, którzy...

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Opublikowano: 26 kwietnia 2019
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie zostanie wypłacone w lipcowych terminach...

Szkolenie dla rolników

Opublikowano: 26 marca 2019
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na szkolenie pn. „Produkcja rolna na terenach objętych programem działań na OSN- obowiązki i wymogi dla rolników.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

Opublikowano: 25 marca 2019
W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać...

Szkolenie dla rolników

Opublikowano: 20 marca 2019
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na szkolenie pt. „Modernizacja gospodarstw rolnych - zasady udzielania pomocy.

Informacja KRUS

Opublikowano: 18 marca 2019
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA w roku 2019

Opublikowano: 07 marca 2019
Znana jest już Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na 2019 w województwie kujawsko-pomorskim.

Oświadczenie o braku zmian - kto może złożyć zamiast wniosku o dopłaty?

Opublikowano: 07 marca 2019
Podobnie, jak rok temu, w 2019 roku jeszcze przed rozpoczęciem właściwego naboru o płatności bezpośrednie 2019, rolnicy prowadzący gospodarstwa do 10 ha, będą mogli zamiast pełnego wniosku, wypełnić jedynie zdecydowanie krótsze oświadczenie, w którym potwierdzają, że ubiegają się o takie same...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Opublikowano: 21 lutego 2019
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń...

KRUS zaprasza do udziału w konkursie

Opublikowano: 20 lutego 2019
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Akcyza - nowe przepisy, nowy wniosek!

Opublikowano: 30 stycznia 2019
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że do 28 lutego 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Wnioski przyjmowane są w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pok. 2, w godz. od 730 do 1530.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.

Opublikowano: 25 stycznia 2019
W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

Razem dla Kujaw i Pomorza

Opublikowano: 25 stycznia 2019
Dnia 24 stycznia 2019 roku w Kowalewie Pomorskim Wójt Gminy Golub – Dobrzyń uczestniczył w inaugurującym spotkaniu z rolnikami i mieszkańcami organizowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pod patronatem Ministra Rolnictwa „ Razem dla Kujaw i Pomorza”.

Strony

facebook
youtube
instagram