środa 03 Czerwiec 2020
Imieniny: Pauli, Leszka i Tamary
bip
  • green

Najnowsze informacje

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o państwa zdrowie zalecamy ograniczanie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić przez Internet m.in. zapłacić podatek od nieruchomości czy też zameldować się. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Dla rolników - Lista aktualności

Pomoc suszowa – pierwsze wypłaty i wydłużenie terminu

Opublikowano: 25 września 2018
Gmina Golub-Dobrzyń informuje że, na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się informacja o wydłużeniu terminu na składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą. Link

Wobec pojawiających się komentarzy pod postem Gminy Golub – Dobrzyń dotyczącym protokołów suszowych

Opublikowano: 24 września 2018
Wobec pojawiających się komentarzy pod postem Gminy Golub – Dobrzyń dotyczącym protokołów suszowych wyjaśniam co następuje:Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami protokoły suszowe sporządza komisja powołana zarządzeniem Wojewody. Urząd Gminy zapewnia tylko pomoc administracyjną dla...

Informacja

Opublikowano: 21 września 2018
W związku z pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu prosi rolników o jak najszybszy zwrot protokołów suszowych, w których straty w produkcji roślinnej wynoszą powyżej 30 %. Protokoły takie w przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej z ARiMR...

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Opublikowano: 03 września 2018
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28....

Informacja KRUS

Opublikowano: 03 września 2018
Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Zwrot podatku akcyzowego -2018r.

Opublikowano: 01 sierpnia 2018
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń od 1 do 31 sierpnia 2018 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji...

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Opublikowano: 04 lipca 2018
Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

List Prezesa KRUS

Opublikowano: 01 czerwca 2018
W okresie wiosenno-letnim zwróćcie Państwo szczególną uwagę na bezpieczeństwo Waszych dzieci, zapewniając im opiekę i nadzór. Ważne, by część produkcyjna gospodarstwa była dla nich niedostępna – zorganizujcie najmłodszym bezpieczne miejsce do zabawy. Nie zapominajcie, by obowiązki, które...

Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP

Opublikowano: 24 maja 2018
W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury.

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Opublikowano: 24 maja 2018
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r.

Opublikowano: 21 maja 2018
Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej...

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. wydłużony do 15 czerwca.

Opublikowano: 14 maja 2018
Od 15 marca rusza nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. W roku bieżącym w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.Urząd Gminy Golub – Dobrzyń informuje, że od dnia 15 marca, w celu ułatwienia złożenia wniosków rolnikom gminy Golub – Dobrzyń, uruchamia punkt konsultacyjny w...

Umowa i ubezpieczenie dla pracowników sezonowych

Opublikowano: 25 kwietnia 2018
13 kwietnia 2018r. Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych

Opublikowano: 24 kwietnia 2018
W dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa ustawowy termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków (88%) rozliczyła podatek dochodowy emerytów i rencistów za rok 2017 i przekazała tym świadczeniobiorcom...

Uprawy tytoniu

Opublikowano: 17 kwietnia 2018
W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy...

Strony

facebook
youtube
instagram