poniedziałek 10 Sierpień 2020
Imieniny: Bogdana, Borysa i Wawrzyńca
bip
  • green

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

28 lipca 2020

Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy ogłosił nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

1.Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 30.07.2020 r., godz. 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski: 31.07.2020 r., godz.8:00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 14.09.2020 r.

2. Kto może składać Wnioski o powierzenie grantu?

O powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” może ubiegać się podmiot posiadający status mikro lub małego przedsiębiorcy, który odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

Szczegółowe informację oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie https://kpfp.org.pl

facebook
youtube
instagram