piątek 19 Lipiec 2019
Imieniny: Marcina, Włodzisława i Piotra
bip
  • green

II sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń

27 listopada 2018

Zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (parter) przy Placu 1000-lecia 25.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników na zapytania.
5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok;
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2035;
  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
  • w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
  1. Informacje i wolne wnioski.

  2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Golub-DobrzyN
Artur Kaszyński

 
 

facebook
youtube
instagram