niedziela 27 Wrzesień 2020
Imieniny: Damiana i Wincentego
bip
  • green

Informacja

06 lutego 2020
 
Informujemy, że do Biura Rady Gminy Golub-Dobrzyń zostały skierowane projekty uchwał dot. zakresu zmian w oświacie. Projekty przygotowanych uchwał mają charakter intencyjny. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego samorząd musi powiadomić rodziców uczniów, związki zawodowe i kuratorium o zamiarze ewentualnych zmian. Kolejnym etapem działań samorządu jest podjęcie uchwał docelowych, tj. o utworzeniu z dniem 1 września 2020 r. filii szkół podstawowych, których dot. zmiany. W dniu wczorajszym radni gminy oraz dyrektorzy szkół w gminie Golub-Dobrzyń uczestniczyli w spotkaniu Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji. W trakcie obrad wszyscy zebrani mieli możliwość zabrania głosu, przedstawienia swoich argumentów i pomysłów zmierzających do znalezienia najlepszych rozwiązań.
W ciągu kolejnych siedmiu dni radni będą mieli możliwość zapoznania się z projektami uchwał i przedstawią swoje stanowisko podczas XVII sesji Rady Gminy, która odbędzie się 13 lutego o godz. 9.00.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że cały czas trwają dalsze spotkania i rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi a wszelkie wpływające uwagi są szczegółowo analizowane.
facebook
youtube
instagram