sobota 06 Czerwiec 2020
Imieniny: Dominiki, Norberta i Pauliny
bip
  • green

Najnowsze informacje

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o państwa zdrowie zalecamy ograniczanie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić przez Internet m.in. zapłacić podatek od nieruchomości czy też zameldować się. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Kolejna umowa o dofinansowanie rozwoju edukacji w szkołach na terenie Gminy Golub-Dobrzyń podpisana

13 maja 2019

W dniu 9 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedstawiciele Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona, Katarzyna Górska wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Projektem zostały objęte wszystkie Szkoły Podstawowe w Gminie Golub-Dobrzyń tj.:

  • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Lisewie

  • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem

  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie

 
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli objętych projektem ze Szkół Podstawowych w Gminie Golub-Dobrzyń.  

Dzięki realizacji projektu 6 szkół zostanie doposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK(Technologie informacyjno-komunikacyjne), wyposażenie do realizacji zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu oraz pomocy do zajęć specjalistycznych. Uczniowie objęci projektem uzyskają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wyrównywania deficytów edukacyjnych. Nauczyciele objęci projektem będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu wykorzystania w nauczaniu nowoczesnych technologii i materiałów, pracy z uczniem z SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu

Całkowita wartość projektu: 1 813 617,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 541 574,96 zł

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-02-28

facebook
youtube
instagram