niedziela 27 Wrzesień 2020
Imieniny: Damiana i Wincentego
bip
  • green

Konsultacje

13 lutego 2020

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023, przyjętego uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr X.67.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie formularza konsultacji. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej do dnia 20.02.2020r.
Wypełniony formularz można dostarczyć do dnia 20.02.2020r. osobiście do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pok. Nr 8 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

facebook
youtube
instagram