poniedziałek 10 Sierpień 2020
Imieniny: Bogdana, Borysa i Wawrzyńca
bip
  • green

Nowa droga w Nowejwsi

31 lipca 2020

29 lipca dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110228C Nowawieś – Lisewo w miejscowości Nowawieś”. Droga ta łączy się z drogą powiatową nr 2114C Gałczewko - Nowawieś - Golub-Dobrzyń.

W ramach zadania na odcinku 802 m wykonano podbudowę, nawierzchnię z warstwą wiążącą oraz warstwą ścieralną, remont przepustu, zjazdy oraz oznakowanie pionowe. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowlany Rogowo.

Zadanie zostało wsparte funduszami zewnętrznymi z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 144 360,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to ok. 340 tys. zł.

Umowa z wykonawcą przewidywała czas zakończenia prac do 30.09.2020r. Droga została ukończona wcześniej i już dziś mieszkańcy Nowejwsi mogą w pełni z niej korzystać.

facebook
youtube
instagram