piątek 19 Lipiec 2019
Imieniny: Marcina, Włodzisława i Piotra
bip
  • green

Odbiór drogi w Parku Przemysłowo-Technologicznym

27 listopada 2018

5 października została odebrana inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach – I etap”

W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie z drogą krajową nr 15, zmodernizowano i umiejscowiono nowe lampy oświetleniowe oraz wybudowano jezdnię o długości 670 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6m. Ponadto przebudowano i zabezpieczono istniejący kabel telefoniczny oraz wykonano wpusty deszczowe wraz z przykanalikami.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Golub-Dobrzyń na ten cel otrzymała dofinansowanie w kwocie 877 787,76 zł.

facebook
youtube
instagram