sobota 31 Październik 2020
Imieniny: Krzysztofa, Augusta i Antoniny
bip
  • green

Odbiór odpadów komunalnych u osób objętych kwarantanną

15 października 2020
Gmina Golub-Dobrzyń informuje mieszkańców objętych kwarantanną oraz przebywających w izolacji o wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną:
a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane)’
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:
a) wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru’
b) odpady umieszcza się w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,
c) po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa.
Wyjaśnienie pojęć:
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
Szczegółowe wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się w załączniku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Zakład Gospodarczy "Ekolog" Sp. z o.o. tel. 56 491 95 81
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń tel. 56 683 54 00
facebook
youtube
instagram