sobota 25 Styczeń 2020
Imieniny: Miłosza, Pawła i Tatiany
bip
  • green

pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej KPIR

08 sierpnia 2019

We wtorek 6 sierpnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Nowo wybrana rada dokonała wyboru przewodniczącego. Po raz kolejny został nim Wojciech Pietrzak.  Na Delegata do Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wyznaczono Wojciecha Bonieckiego.

Warto wspomnieć, że Wojciech Boniecki jest przedstawicielem Naszej gminiy, który w wyborach 28 lipca uzyskał największą ilość głosów.

Gratulujemy
 

Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w niej członków. Jako zawodowa organizacja pełni rolę rzecznika interesów rolników i wsi, reprezentuje producentów w kontaktach z organami władzy rządowej i samorządu terytorialnego, a także z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką rolniczą. Występuje z inicjatywą z zakresu regulacji prawnych oraz opiniowaniem projektów przepisów, upowszechnia postęp techniczny i technologiczny w produkcji rolnej. Prowadzi działania na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, inicjuje działania mające na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych.

facebook
youtube
instagram