piątek 29 Maj 2020
Imieniny: Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli
bip
 • green

Najnowsze informacje

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o państwa zdrowie zalecamy ograniczanie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić przez Internet m.in. zapłacić podatek od nieruchomości czy też zameldować się. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

28 lutego 2020

Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny, który obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Rozpocznie się on 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 roku.

Spis ma dostarczyć informacji o gospodarstwach rolnych, ich wyposażeniu, prowadzonej produkcji, ponoszonych nakładach pracy, a także o produkcji ekologicznej oraz wpływie rolnictwa na środowisko. Dane zbierane w spisie będą odnosiły się do stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Dzięki zebranym danym przeprowadzona zostanie analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020.

Badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Do gospodarstw indywidualnych zaliczone będą wszystkie użytkowane przez osoby fizyczne gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i powyżej. W przypadku jednostek, gdzie powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza od 1 ha lub brak jest użytków rolnych, za gospodarstwa rolne zostaną uznane jednostki prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub prowadzące produkcję powyżej określonych progów. Progi te zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 ustawy

 

Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy. W 2020 roku będą 3 sposoby przekazania wymaganych informacji.

 • samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Więcej informacji na: spisrolny.gov.pl

Załącznik: 
facebook
youtube
instagram