sobota 26 Wrzesień 2020
Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
bip
  • green

Sytuacja oświatowa w Gminie Golub-Dobrzyń

05 lutego 2020

W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych dot. sytuacji oświatowej w Gminie Golub-Dobrzyń przekazujemy informacje dot. planowanych zmian.

Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń znajduje się 6 szkół publicznych: w Gałczewie, Lisewie, Nowogrodzie, Węgiersku, Ostrowitem oraz Wrockach. Przy każdej ze szkół lub w jej ramach działa przedszkole i/lub punkt przedszkolny.

Kwota subwencji oświatowych otrzymanej w 2019 roku to 7 476 443,00 zł. Wydatki wyniosły 14 896 099,24 zł w związku z czym pozostała kwota w wysokości 7 419 656, 24 zł została pokryta z dochodów własnych gminy. 

W 2020 roku kwota subwencji wyniosła 7 265 061,00 zł.

W tym roku przewiduje się następujące wydatki: 

  • wynagrodzenia i pochodne - 8 865 484,00 zł 

  • dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 440 000,00 zł 

  • dotacje celowe na podstawie porozumień, umów – 86 000,00 zł,   

  • pozostałe koszty utrzymania szkół – 3 368 553,00 zł

Łącznie plan wydatków wynosi 13 760 037,00 zł. Kolejny raz Gmina będzie musiała wygospodarować ok. 6,5 mln złotych na wydatki oświatowe.

W 6 gminnych szkołach oraz „zerówkach” i przedszkolach uczy się łącznie 810 dzieci, w tym w klasach 1-8 556 osób.   Najmniej dzieci uczęszcza do szkoły w Lisewie i w Węgiersku. W klasach 1-8 szkoły podstawowej w Węgiersku uczy się 63 dzieci, natomiast w szkole podstawowej w Lisewie 73 dzieci. Poniższa tabela dokładnie ukazuję liczbę uczniów w poszczególnych klasach:

Analiza liczby uczniów w klasach - stan na 01.2020

 

GAŁCZEWO

LISEWO

NOWOGRÓD

WĘGIERSK

OSTROWITE

WROCKI

RAZEM

KL. 1

20

7

13

3

26

10

79

KL. 2

13

9

16

7

11

15

71

KL. 3

9

8

1

5

19

8

50

KL. 4

2

7

12

7

6

9

43

KL. 5

15

11

8

10

23

21

88

KL. 6

15

11

13

10

21

15

85

KL. 7

15

9

8

12

22

12

78

KL. 8

0

11

16

9

15

11

62

RAZEM SP

89

73

87

63

143

101

556

PRZEDSZKOLE

27

15

46

13

68

48

217

"ZERÓWKA"

0

10

0

11

0

16

37

OGÓŁEM

116

98

133

87

211

165

810

 

Wyżej wymienione szkoły znajdują się w bliskiej odległości od innych szkół, tj. szkoła w Węgiersku znajduje się 2800 m od szkoły w Nowogrodzie a szkoła w Lisewie o 3100 m od szkoły w Gałczewie.  Ze względu na poprawę warunków lokalowych szkół w Węgiersku i Lisewie oraz niską liczebność oddziałów, optymalnym rozwiązaniem jest łączenie oddziałów z uwzględnieniem warunków demograficznych i geograficznych. Dlatego proponuje się przekształcić Szkołę Podstawową im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku w Szkołę Filialną w Węgiersku z oddziałami klas 0 – III oraz oddziałem przedszkolnym  wchodzącą w strukturę organizacyjną i skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie oraz przekształcić Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Lisewie w Szkołę Filialną w z oddziałami klas 0 – III oraz oddziałem przedszkolnym włączoną w strukturę̨ organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie.

Zarówno w Węgiersku jak i w Lisewie pozostaną klasy 0-III oraz oddziały i punkty przedszkolne. W ZSP w Gałczewie pozostaną oddziały przedszkolne oraz oddziały szkolne od 0 do VIII, w ZSP w Nowogrodzie pozostaną oddziały przedszkolne oraz klasy od IV do VIII. Pracownicy przekształcanych szkół staną̨ się odpowiednio pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie w zakresie kontynuowanej działalności. Pomysł ten jest odpowiedzią Gminy na konieczność funkcjonowania klas łączonych. Zmiana ta umożliwi rozwinięcie oferty oświatowej i zwiększy możliwości doposażenia szkół oraz da lepsze możliwości techniczne i dydaktyczne dla uczniów. Warunki lokalowe ulegną znacznej poprawie. Mając na uwadze dobro wspólne opisany wyżej plan jest odpowiedzią na sytuację finansową i demograficzną Gminy oraz uwzględnia warunki geograficzne a także stworzy optymalną sieć oświatową o strukturze 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z siedzibami we Wrockach, Ostrowitem, Gałczewie i Nowogrodzie oraz ich 2 filii w Lisewie i Węgiersku.

Trwają konsultacje z rodzicami, radnymi i dyrektorami szkół. 4 lutego br. odbyło się umówione spotkanie z rodzicami z Węgierska, oraz miała miejsce wizyta rodziców dzieci ze szkoły w Lisewie.  Na poniedziałek 10 lutego br. zaplanowano spotkanie w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lisewie.

facebook
youtube
instagram