poniedziałek 10 Sierpień 2020
Imieniny: Bogdana, Borysa i Wawrzyńca
bip
  • green

Uroczysty odbiór ścieżki Macikowo – Węgiersk

16 lipca 2020

Pod koniec czerwca dokonano odbioru końcowego budowy ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk – etap III i IV.

W dniu 9 lipca odbył się uroczysty odbiór całego zadania. Na zaproszenie Wójta Marka Ryłowicza odpowiedzieli m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Trojanowski, prezes Zakładu Gospodarczego „Ekolog” Małgorzata Wesołowska, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński, radni i sołtysi reprezentujący sołectwa Macikowo i Węgiersk oraz zaproszeni goście.

Poświęcenia ścieżki dokonał ksiądz Roman Foksiński. Przedstawiciele władz wojewódzkich oraz powiatowych podkreślali zaangażowanie i determinację wójta Marka Ryłowicza w dążeniu do realizacji tej inwestycji.

Radni, sołtysi oraz dyrektor szkoły podstawowej w Węgiersku podziękowali za budowę ścieżki, która poprawiła bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz stała się atrakcyjnym szlakiem rowerowym wiodącym przez piękne tereny Węgierska i Macikowa.

Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni przez panią sołtys Hannę Kończalską na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Macikowo.

Budowa ścieżki Macikowo – Węgiersk została podzielona na cztery etapy. Powstała z inicjatywy Wójta Marka Ryłowicza reprezentującego Gminę Golub-Dobrzyń. Jej realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca Gminy z Urzędem Marszałkowskim oraz Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim. Zarówno samorząd wojewódzki jak i powiatowy wspierali to zadanie na kolejnych etapach.

Kwota realizacji zadania wyniosła 3 310 675,61 zł. Gmina otrzymała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 394 445,84 zł oraz dotacje celowe z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie 635 479,41 zł. Ze środków własnych Gmina przeznaczyła pozostałą część, tj. 1 280 750,36  zł.

Przypomnijmy, że z inicjatywy Wójta powstały również ścieżki rowerowe i chodniki przy drogach wojewódzkich, tj. Podzamek Golubski – Ostrowite, Golub-Dobrzyń - Białkowo, Golub-Dobrzyń - Owieczkowo, Golub-Dobrzyń - Antoniewo oraz przy drogach powiatowych, tj. Golub-Dobrzyń – Sokołowo, Golub-Dobrzyń - Lisak i Golub-Dobrzyń - Nowogród.

Gmina Golub-Dobrzyń cały czas zabiega o pozyskanie środków na budowę kolejnych odcinków chodników i ścieżek rowerowych.

 

 

facebook
youtube
instagram