poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Wypłacono stypendia Wójta

12 marca 2019

W dniu 7 marca 2019 roku wypłacone zostały stypendia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Do dnia 20 lutego 2019 roku wnioski o stypendium złożyło 15 osób. Uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli wysokie wyniki w nauce i w zachowaniu zgodnie z kryteriami udzielania tych stypendiów.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 2 088,00 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

facebook
youtube
instagram