sobota 26 Wrzesień 2020
Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
bip
  • green

XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń

10 lutego 2020

Zapraszam do udziału w XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń, która odbędzie się dnia 13 lutego 2020 (tj. czwartek) godz. 9:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter)   

 
 
 
   
 

Porządek obrad

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i sprawdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lisewie;
b) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie;
c) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku;
d) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie.

8. Informacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń
Artur Kaszyński

 
 

facebook
youtube
instagram