piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Złote Gody

03 października 2019
2 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Wiktorii i Stefana Celmer, Heleny i Mieczysława Fordońskich, Ewy i Romana Guzińskich, Jadwigi i Bernarda Michalskich, Anny i Juliana Janowskich.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie
i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarb czynów wielkich i małych. W codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość, cierpliwość, uczciwość w życiu publicznym.
Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości
i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.
facebook
youtube
instagram