wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
  • green

Działania ekologiczne

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza szkoły z terenu gminy Golub-Dobrzyń do czynnego udziału w akcji promującej działania ekologiczne wśród mieszkańców. Celem akcji jest podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, promowanie selektywnego zbierania odpadów oraz kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych. Każda inicjatywa szkoły będzie premiowana punkami, a placówka która otrzyma ich najwięcej zostanie wyróżniona na Sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń poświęconej ekologii oraz otrzyma nagrody rzeczowe.

Premiowane będą działania:

  • promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych,  kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,
  • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal)
  • zachęcanie mieszkańców do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne,
  • piętnowanie miejsc powstawania dzikich wysypisk,
  • promowanie humanitarnego traktowania zwierząt,
  • promocja ochrony przyrody,
  • przestrzeganie prawidłowej gospodarki ściekowej,
  • promocja zakupów produktów ekologicznych,
  • uświadamianie mieszkańcom negatywnych skutków  spalania odpadów,

 

Akcja obejmuje inicjatywy ekologiczne przeprowadzone w roku szkolnym 2016-2017. Prosimy o nadsyłanie informacji z działań  (krótki opis tekstowy, zdjęcia , filmiki) na adres e-mail b.suchorzyńska@uggolub-dobrzyn.pl.
Informacji udzielają Irmina Krupa oraz Bożena Suchorzyńska z referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy  Golub-Dobrzyń.

**********************************************************

AKTUALNOŚCI:

facebook
youtube
instagram