poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
  • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Edukacja

Jednym z ważniejszych zadań jest edukacja młodego pokolenia mieszkańców gminy, od którego zależy bardzo jej rozwój. Władzom gminy bardzo zależy, aby młodzież szkolna bez problemów dostawała się do renomowanych szkół i uczelni wyższych. Gmina stawia na kadrę nauczycielską oraz na infrastrukturę szkolną.

W gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń funkcjonuje sześć szkół podstawowych w miejscowościach Lisewo, Nowogród, Ostrowite, Sokołowo, Węgiersk, Wrocki oraz gimnazjum w miejscowości Gałczewko. Liczba uczniów w szkołach podstawowych – 464. Liczba uczniów w gimnazjum - 283
Ponadto na obszarze gminy istnieje dziesięć placówek wychowania przedszkolnego, w tym:

  • przedszkole publiczne – 1  - liczba dzieci  105
  • niepubliczny punkt przedszkolny  - 1 – liczba dzieci  12
  • niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego – 3 – liczba dzieci 41
  • oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  tzw. „zerówki” -  5 – liczba dzieci 76

Na obszarze gminy bogatą działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Nowogrodzie posiadająca punkty biblioteczne-filie w Gałczewie, Ostrowitem i we Wrockach.


facebook
youtube
instagram