wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
  • green

Herb, logo, mapa

Herb Gminy Golub-Dobrzyń uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwia Spraw Wewnętrznych i Administracji (Uchwała nr 24-2059/O/2017 z dnia 3 marca 2017r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń) i został przyjęty Uchwałą NR XXXIV.190.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z 02 czerwcz 2017r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania (Dz. Urz, poz.2512 z dnia 12.06.2017)

Herb przedstawia w polu czerwonym pas falisty srebrny między koroną złotą i takąż koroną na opak.

Dwie korony wzięto z herbów województwa  chełmińskiego i ziemi dobrzyńskiej i między nimi umieszczono pas falisty symbolizujący rzekę Drwęcę.

Korona górna symbolizuje część terenów gminy, które pod rządami Korony Królestwa Polskiego weszły w skład ziemi, a później województwa chełmińskiego. Herb województwa chełmińskiego był tożsamy z herbem Prus Królewskich, nadanym w 1454 r. Przedstawiał w polu srebrnym czarnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym z mieczem

Korona dolna symbolizuje część dzisiejszej gminy leżąca na południe od Drwęcy, która nie wchodziła nigdy w skład państwa zakonnego. Należała ona administracyjnie do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska od połowy XIV wieku pieczętowała się herbem przedstawiającym brodatą głowę w koronie i z rogami, z odwróconą koroną pod brodą.
 


Więcej o nowym herbie można przeczytać  tu!
 
Herb Gminy Golub-Dobrzyń (obowiązujący do czerwca 2017r.) został przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 1997 roku. Autor herbu Gminy to ówczesny radca prawny Jerzy Wiese z Torunia.

Tarcza herbu ma kształt występujący często w herbach polskich od XIII do końca XV wieku – górna krawędź prosta, krawędzie boczne tworzą dwa przecinające się łuki. Wzdłuż tarczy przebiega błękitna wstęga symbolizująca meandry rzeki Drwęcy i spinająca ziemię golubską z dobrzyńską. Tło tarczy stanowią dwa, bez domieszek innych barw, kolory: zielony dla prawej części i czarny dla lewej. Zieleń przedstawia lasy i łąki. Czerń – symbolizuje ziemię i bogactwo.

Na polu zielonym znajduje się gołąb z suchą gałązką w dziobie. Gołąb z dziobem skierowanym w prawo, stoi na pniu drzewa wyrwanego z korzeniami z ziemi i odartego z gałęzi. Ptak ma uniesione skrzydła i gotuje się do lotu. Wizerunek gołębia ma swoje źródło w najstarszych pieczęciach komturii golubskiej.

Nazwa „gołąb” jest etymologicznie związana z nazwą miasta Golub. Wizerunek gołębia z gałązką w dziobie, wznoszącego się do lotu obrazuje ptaka budującego gniazdo, jako symbol rodzącego się osadnictwa i budowy sadyb ludzkich.

Lewa strona tarczy zawiera w swoim polu herb hrabiowskiej rodziny Działyńskich, których włości w znaczącej części obejmowały ziemie mieszczące się w granicach dzisiejszej Gminy Golub – Dobrzyń. Taki sam herb znajduje się na pomniku nagrobnym wojewody Mikołaja Działyńskiego (ok. 1540 – 1604). Pomnik stoi w kościele farnym p/w św. Tomasza Apostoła w kaplicy św. Krzyża zwanej „Działyńskich” w Nowym Mieście Lubawskim. Rodzina Działyńskich była mocno związana ziemią golubsko – dobrzyńską. Jedną z siedzib rodowych był Działyń, odległy zaledwie kilkanaście kilometrów od Golubia – Dobrzynia.

Herb ten Ignacy hrabia Działyński nadał nowo utworzonemu miastu Dobrzyń nad Drwęcą w 1789r.

Nazwa herbu (proklama) to Ogończyk. Godło Ogończyk znajduje się w centralnym położeniu czerwonego kartusza, zwieńczonego hełmem prętowym, okrytym labry (tu: barwna chusta ochraniająca hełm żołnierza przed działaniem promieni słonecznych). Na labry nałożona jest korona. Nad koroną widać wyciągnięte ręce dziewczyny trzymające połowę pierścienia. Oba pola herbu Gminy Golub – Dobrzyń łączą brzegi rzeki, tak jak w rzeczywistości rzeka Drwęca łączy ziemie golubskie i dobrzyńskie.


 

Logotyp składa sie z napisu „Gmina Golub-Dobrzyn” oraz elementu graficznego - krajobrazu przyrody wpisanego w kształt kuli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mapa Gminy Golub-Dobrzyń

mapa Gminy Golub-Dobrzyń

facebook
youtube
instagram