sobota 26 Wrzesień 2020
Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
bip
 • green

Konkursy

03.07.2020 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
-> czytaj więcej


04.06.2020 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mają być zadania polegające na sprzyjaniu rozwojowi sportu, w szczególności poprzez:

 • Poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych.
 • Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej,
 • Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

  Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2020.”  należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.

   

-> czytaj więcej


26.03.2019 r.

 

Wyniki konkursu - rozwój sportu w 2019 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie rozwoju sportu.


-> Zarządzenie Wójta
-> wyniki konkursu


15.02.2019r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

-> czytaj więcej


16.03.2018r.

Wyniki konkursu - rozwój sportu w 2018r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie rozwoju sportu.
-> czytaj więcej


14.02.2018r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 r.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

-> czytaj więcej


16.03.2017r.

Wyniki konkursu - rozwój sportu w 2017r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań w zakresie rozwoju sportu.

-> czytaj więcej


13.02.2017r.

Konkurs ofert na realizacje w 2017 roku zadan w zakresie rozwoju sportu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie rozwoju sportu w roku 2017 r.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

-> czytaj więcej


09.08.2016r.

Rozstrzygniecie otwartych konkursów ofert nr 2/2016 i 3/2016

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na wsparcie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

-> czytaj więcej
 


05.07.2016r.

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2016r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 1. konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.

 2. konkursu nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

-> czytaj więcej


15.03.2016r

Wyniki konkursu - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2016 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. -> czytaj więcej


12.02.2016r.

Konkurs - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2016 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. -> czytaj więcej


18.03.2015r

Wyniki konkursu - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2015 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

-> czytaj więcej


23.02.2015r.

Konkurs - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2015 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. -> czytaj więcej


11.08.2014r.

Wyniki konkursów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na wsparcie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa. -> czytaj więcej

zarządzenie
wyniki - konkurs nr 2/2014
wyniki - konkurs nr 3/2014


30.06.2014r.

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2014r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 1. konkurs nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
 2. konkursu nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2013 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

-> czytaj więcej


10.03.2014r.

Wyniki konkursu - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2014 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

-> czytaj więcej

wyniki konkursu


06.02.2014r.

Konkurs - sprzyjanie rozwojowi sportu w 2014 roku

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku. Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. -> czytaj więcej

facebook
youtube
instagram