wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
  • green

Nieruchomości planowanych do sprzedaży

Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu informuje, że z Gminnego zasobu nieruchomości planowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Paliwodzizna 73 5802 m2 Zgodnie z obowiązującym studium nieruchomość położona jest w terenie cennym przyrodniczo – obszary wyłączone z zabudowy.

Obszary cenne przyrodniczo – obszary wyłączone z zabudowy.

20764,00


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Sokoligóra 273/1 2324 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej.

Dla pierwotnej działki nr 273 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

37626,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Sokoligóra 273/2 2431 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej.

Dla pierwotnej działki nr 273 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

39358,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Skępsk 60/4 2733 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

42525,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Skępsk 60/5 2920 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

45435,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Skępsk 60/6 3049 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

47422,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Przeznaczenie i
dodatkowe informacje
Cena wywoławcza
Skępsk 60/7 1550 m2 Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27993,00

Ogłoszenie o przetargu


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Zapisy w studium/ Możliwość zabudowy/ Uwagi
Nowogród 55/3 0,1067 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Zapisy w studium/ Możliwość zabudowy/ Uwagi
Cieszyny 72/5 1,68 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami/rolnicze


Lokalizacja Nr działki Powierzchnia ha Zapisy w studium/ Możliwość zabudowy/ Uwagi
Skępsk 91/10, 91/11, 91/14 1,1626 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami/ III klasa


facebook
youtube
instagram