środa 20 Styczeń 2021
Imieniny: Fabiana i Sebastiana
bip
  • green

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2014r.


Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2014r.


Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

  1. konkurs nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
  2. konkursu nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2013 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

zarządzenie
ogłoszenie o konkursie 2-2014
ogłoszenie o konkursie 3-2014
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania
wzór korekty
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

facebook
youtube
instagram