czwartek 05 Grudzień 2019
Imieniny: Bartosza, Norberta i Sabiny
bip
  • green

Najnowsze informacje

I N F O R M A C J A    W związku z informacją opublikowaną przez sieć ENERGA operator Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 5 grudnia br. od godz. 8.00 do godz. 17.00 planowana jest w przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynkach  urzędu i jednostek podległych. Będzie to skutkowało wystąpieniem utrudnień podczas załatwiania spraw, do których niezbędne jest wykorzystanie urządzeń elektronicznych. W związku z tym możliwość załatwiania spraw w tym okresie będzie ograniczona. Za utrudnienia przepraszamy.

PROJEKT PN.: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GOLUB-DOBRZYŃ”

Gmina Golub-Dobrzyń uprzejmie informuje, że dnia 14.05.2014 roku w Sali Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 22 odbędzie się konferencja dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego  ze środków przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-04-413/13-00

PROGRAM KONFERENCJI

DOTYCZĄCY

PROJEKTU PN.: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GOLUB-DOBRZYŃ”

Organizator: Gmina Golub-Dobrzyń
Data konferencji: 14 maj 2014 r.
Miejsce: Sala Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 22

Środa, 14 maj 2014

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:00 Uroczyste otwarcie konferencji

Marek Ryłowicz – wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Wioletta Szymańska
– koordynator projektu

11.00 – 12.00 Informacja nt. projektu

12.00 – 13.00 Przedstawienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

13.00 – 14.00 Podsumowanie konferencji - dyskusja

facebook
youtube
instagram