czwartek 28 Maj 2020
Imieniny: Wiktora, Ingi i Ignacego
bip
 • green

Najnowsze informacje

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o państwa zdrowie zalecamy ograniczanie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić przez Internet m.in. zapłacić podatek od nieruchomości czy też zameldować się. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska (GGR)

kierownik: Joanna Frączek 

tel. 56 683 54 00 wew.35
e-mail: j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:
 1. realizacja przepisów ustawy prawo wodne;
 2. realizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 3. realizacja przepisów prawo ochrony środowiska;
 4. realizacja przepisów prawo ochrony przyrody;
 5. realizacja przepisów prawo łowieckie;
 6. współpraca z jednostkami OSP w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 7. realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 8. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 9. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą;
 10. fundusz sołecki, mienie komunalne;
 11. zmiany przeznaczenia gruntów.
facebook
youtube
instagram