poniedziałek 20 Maj 2019
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
bip
 • green

Najnowsze informacje

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń uruchomił punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy pracowników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska tel. 56 683 54 00 wew.35, pok.2

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

kierownik: Irmina Krupa 

tel. 56 683 54 00 wew.38
e-mail: i.krupa@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 1. realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;
 2. odpady (od 2012 – przetargi, płatności, organizacja zbiórek); 
 3. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zawieranie umów na przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie    przyzagrodowe,  pilnowanie terminowości wpłat;
 5. realizacja ustawy o grobach i cmentarzach wojennych;
 6. realizacja ustawy  o miejscach pamięci narodowej;
 7. realizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
 8. realizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 9. rejestracja psów agresywnych – wydawanie zezwoleń;
 10. opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
 11. współpraca z Gminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Białkowie.

facebook
youtube
instagram