wtorek 19 Styczeń 2021
Imieniny: Andrzeja, Henryka i Mariusza
bip
  • green

Realizacje

Edukacja od żłobka

Opublikowano: 04 Styczeń 2018
W ramach projektu "Edukacja od żłobka" zakupiono niezbędne wyposażenie żłobka (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażono zaplecze kuchenne itp.) oraz Gmina zyskała środki na bieżące funkcjonowanie przez okres dwóch lat żłobka w Ostrowitem.

Droga Macikowo-Sitno

Opublikowano: 20 Grudzień 2017
Inwestycja pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo- granica gminy Sitno" realizowana była w dwóch etapach. Łącznie przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 967 mb.

Remonty dróg w Ostrowitem i Nowogrodzie

Opublikowano: 04 Grudzień 2017
W ramach projektu powstały dwie nakładki asfaltowe w miejscowościach Ostrowite o dł. 150 m i Nowogród 247 m.

Chodnik w Antoniewie

Opublikowano: 04 Grudzień 2017
Nazwa projektu: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00’’

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoligóra

Opublikowano: 03 Grudzień 2017
W ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoligóra Gmina Golub-Dobrzyń" przebudowano odcinek o długości 998 mb i szerokości 4 m.

998 m drogi asfaltowej w Białkowie

Opublikowano: 30 Listopad 2017
W dniu 28 listopada 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+000 do 0+998 (Etap 1)”.

Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny

Opublikowano: 08 Listopad 2017
W dniu 8 listopada 2017 roku Gmina Golub-Dobrzyń dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110216C Pląchoty – Cieszyny”.

Usuwanie azbestu

Opublikowano: 04 Listopad 2017
W ramach projektu pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń usunięto eternit z 41 gospodarstw domowych.

Żłobek w Ostrowitem

Opublikowano: 04 Listopad 2017
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia.

Droga w miejscowości Ruziec

Opublikowano: 04 Wrzesień 2017
W dniu 31 sierpnia 2017 roku zakończono inwestycję pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124 C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” .

Strony

facebook
youtube
instagram